Geacht Lid,

Het bestellen van de ringen voor uw vogels gaat via de ringencommissaris van Kleur en Zang: dhr. Ron Raven. De procedure voor het bestellen van ringen gaat als volgt:

1. Er worden geen ringen bestellingen aangenomen via een kladje, mondeling of telefonisch

2. De ringenbestellingen worden alleen via een officieel ringenformulier aangenomen

3. Het ringenformulier kunt u downloaden via onze website onder de categorie “Ringen bestellingen”

4. Leden die niet in het bezit zijn van een computer, kunnen een formulier halen bij Pro-dier, Westerweg 20 te Alkmaar.

5. Ringenformulieren inleveren op de Clubavonden en de betaling kan daar contant of vooraf via de bank aan de penningmeester.

U kunt ook een ringenbestelformulier mailen naar de secretaris. Na betaling zal de secretaris er voor zorgen dat het ringenbestelformulier bij de ringencommissaris komt.

Op een clubavond worden alléén de bestelformulieren verwerkt als de betaling heeft plaats gevonden op de bankrekening van Kleur en Zang onder vermelding van uw naam en het woord “ringen”. Het IBAN-rekeningnummer is: NL75 RABO 0108464202 t.n.v. vogelvereniging Kleur en Zang Alkmaar

6. Op het moment dat uw ringen binnen zijn neemt het bestuur contact met u op en kunt u de ringen ophalen op de Westerweg 20 te Alkmaar of op de clubavonden..
Zorg ervoor dat de ringencommissaris uw bestelling een week vóór het einde van de bestelronde binnen heeft. Zodat hij uw bestelling tijdig door kan geven aan de N.B.v.V.

Wacht dus niet tot het allerlaatste moment en bestel uw ringen tijdig; het liefst een week voor de sluitingsdata.

Bestelperiode 

Uitlevering na

1 april – 15 mei

1

Oktober

16 mei – 30 september

15

December

1 oktober – 31 januari

1

April

1 februari – 31 maart

15

Mei

Wanneer u vragen heeft omtrent het bestellen van de ringen kunt u contact opnemen met onze ringencommissaris. Bestel uw ringen met het daarvoor bestemde ringenbestelformulier.

De ringen voor 2020 zijn groen.

Kleurjaarringen

Dit formulier kunt u vinden in Onze Vogels van maart j.l. Tevens kunt u het formulier downloaden op onze website en op die van de N.B.v.V.

Zonder ringenformulier zal uw bestelling niet worden verwerkt, dit om fouten bij het bestellen van de ringen te voorkomen. Ook zullen uw ringen niet worden besteld indien uw betaling niet gelijktijdig contant bij uw bestelling is ontvangen.

Ringencommissaris Ron Raven, E-mail: r.raven5@chello.nl