Maak kennis met het bestuur van Vogel Vereniging Kleur en Zang Alkmaar

Het dagelijksbestuur bestaat uit de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.

NAAM

ROL

EMAIL

TELEFOON

Paul Zuurbier

Voorzitter

voorzitter@kleurenzangalkmaar.nl

 06 – 51 53 32 93

Vacant

Secretaris

André Obdam

Penningmeester a.i.

penningmeester@kleurenzangalkmaar.nl

 072 – 5619655

Neem contact op met het bestuur van Vogelvereniging Kleur en Zang Alkmaar

Ereleden van Vogel Vereniging Kleur en Zang Alkmaar

Dhr J.J. van Westrienen †

Dhr. P.L. Zwart