Maak kennis met het bestuur van Vogel Vereniging Kleur en Zang Alkmaar

Het dagelijks bestuur bestaat uit de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.

NAAM FUNCTIE EMAIL TELEFOON

Jelle van der Wal

Voorzitter

1813kg1@hotmail.nl

06-24359828

Henk Linschoten

Secretaris

secretaris@kleurenzangalkmaar.nl

06-33626932

André Obdam

Penningmeester

andreobdam@gmail.com

072-5619655

 

Hoe houden we contact in deze rare tijd?  

We nemen contact op met de leden en dan willen we een praatje houden over de vogels maar indien gewenst ook over andere zaken. Hier schrijven we dan een verslagje van in dit contactblad en zo hebben we toch een beetje een idee hoe het met iemand gaat. Meedoen is natuurlijk niet verplicht. Eerste vraag bij het telefoon gesprek is dan ook of je het goed vindt en eventueel willen we je thuis bezoeken voor een foto. Hieronder de volgende leden.

 

 

Door Corona is het niet mogelijk voor ons om elkaar te ontmoeten en over onze liefhebberij te praten en daarom gaan we nu geregeld een nieuwsbrief uitgeven.

 

Deze plaatsen we op onze FaceBook pagina, op onze website en we sturen hem per mail naar onze leden. De leden die geen e-mailadres opgegeven hebben sturen we dit per post toe. Dit is wel kostbaar en we hopen dan ook dat iedereen een mailadres op geeft!

 

Het bestuur heeft besloten om een eenmalige contributie verlaging door te voeren om onze leden te compenseren omdat we dit jaar niets hebben kunnen organiseren. In plaats van 40 euro voor een A-lid is de contributie over 2021 nu 30 euro. B-leden betalen slechts 12 euro in plaats van 22 euro. Nogmaals dit is eenmalig in 2021. Onze jeugdleden zijn het komende jaar helemaal gratis.

 

We zijn op zoek naar een plek om onze tentoonstelling te organiseren. We kunnen terecht in Buurthuis Overdie maar om meerdere redenen hebben leden aangegeven dat zij graag ergens anders dit willen organiseren.
Dit onderzoeken we en gelukkig kunnen we nog altijd terecht in Overdie. Maar mocht je een voorstel of idee hebben dan horen we het graag.

 

Hoe houden we contact in deze rare tijd? We gaan leden bellen en dan willen we een praatje houden over de vogels maar indien gewenst ook over andere zaken. Hier schrijven we dan een verslagje van in dit contactblad en zo hebben we toch een beetje een idee hoe het met iemand gaat. Meedoen is natuurlijk niet verplicht. Eerste vraag bij het telefoon gesprek is dan ook of je het goed vindt. Hieronder de eerste drie leden. Toevallig net het Dagelijks Bestuur van de club.