Welkom bij v.v. Kleur en Zang – Alkmaar

Beste leden van Kleur en Zang,

Maandagavond 22-06-2020 is met algemene stemmen en zonder tegenkandidaten het bestuur van “Kleur en Zang” weer gecompleteerd.
Het bestuur bestaat nu uit:
Voorzitter: Jelle v.d.Wal
Secretaris: Henk Linschoten
Penningmeester: André Opdam

Het bestuur is nu redelijk op sterkte, aanvulling zou meer dan welkom zijn, daarnaast zijn er binnen de vereniging voldoende mogelijkheden om plaats te nemen in 1 van de commissies.

Als bestuur willen we samen met en door de leden er een nog mooiere vereniging van maken.

Namens het bestuur
Henk Linschoten
Secretaris “ Kleur en Zang”

.

Beste Leden

Zoals bekend heeft het coronavirus (officieel COVID-19) eind februari Nederland bereikt. Na recente ontwikkelingen heeft het bestuur van vogelvereniging Kleur en Zang Alkmaar besloten geen clubavonden te organiseren.

Wanneer er vanuit de overheid verzachtende maatregelen worden getroffen zal het bestuur de situatie heroverwegen.

Het bestuur blijft via de mail en telefonisch bereikbaar.

Het bestuur rekent op uw begrip en zien u later dit jaar u weer op de clubavonden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Vogelvereniging Kleur en Zang Alkmaar

.

.

Wij zijn een vereniging die in 1949 is opgericht en is aangesloten bij de “Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers”.

.

Het doel van onze vogelvereniging is om de leden op alle mogelijke manieren te ondersteunen bij het uitoefenen van hun hobby, namelijk het houden en kweken van vogels. Vroeger waren dat over het algemeen alleen kanaries en tropische vogels, maar tegenwoordig worden er meerdere soorten vogels gekweekt. Uiteraard alleen de soorten die wettelijk zijn toegestaan en geringd zijn met een vaste voetring. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we de vogels die aan onze zorg zijn toevertrouwd optimaal verzorgen, hiervoor is kennis nodig en binnen onze vereniging is die kennis volop aanwezig. We hebben binnen onze club mensen die zeer veel weten van alle soorten vogels die gehouden worden van kanaries tot zebravinken en van papegaaien tot roofvogels.

.

Wij hebben ons onderkomen in het “Buurthuis Oud Overdie” Coornhertkade 106, 1813 VZ Alkmaar, hier vinden onze contactavonden plaats. Jaarlijks organiseren wij een vogeltentoonstelling in de 1e week van november en zijn er 6 á 7 clubavonden waarvoor we naast vergaderen, regelmatig een spreker uitnodigen of een film vertonen.
Deze gastsprekers hebben vaak ontelbare tips om uw kweek te kunnen verbeteren!

.

U ziet, er wordt van alles aan gedaan om de leden van Kleur en Zang Alkmaar op een verantwoorde manier deze hobby te laten beleven.